Laura thiab Steve mob siab heev tom qab lawv tus ntxhais hlub, Elizabeth, tuag ntawm qhov tsis txawv lub siab. Tom qab ntawd, Laura tuaj hla tus ntxhais tsis muaj tsev nyob, uas nws tus ntsuj plig rov nco txog nws ntawm Elizabeth.

Sau thiab Qhia los ntawm Rob Diamond
Starring Kari Hawker-Diaz, Paul D. Hunt, Savanna Kylie Lewis