Vaj of Horror nthuav qhia: Cov Mus Saib Xyuas
vis-i-tant; n: A VISITOR, esp. ib qho los ntawm lub ntiaj teb ntsuj plig… Samantha ua lub luag haujlwm ntawm “Forter Teller,” tab sis nws yog tus neeg tsis ntseeg txog “kev ua tej yam tsis zoo” thiab txhua yam tsis meej pem - nws yeej tsis ntseeg dab. Tab sis muaj ib hmos ib leeg hauv nws lub tsev, nws tab tom kawm paub tias muaj cov tub rog tsaus ntuj uas tsis saib xyuas nws txawm ntseeg los tsis ntseeg; lawv tiag. Los yog lawv?
Ua raws li peb:
https://www.facebook.com/kingsofhorror
https://www.instagram.com/kingsofhorror/
https://twitter.com/KingsofHorror
Thiab mus saib peb cov blog ib yam thiab!
http://kingsofhorror.com/
CEEB TOOM: Txhua daim yeeb yaj kiab tso tawm rau Vaj Ntxwv ntawm Kev ntshai heev yog kev tso cai, thiab peb muaj cov cai YouTube tshwj xeeb rau qee thaj chaw tshwj xeeb. Cov lus nug kev txwv tsis pub luam yuav tsum raug xa mus rau [email protected]