Lub Hnub Qub: Maeve Quinlan, Abbie Cobb, Cassi Thomson, Augie Duke & Davida Williams
Cassie ua haujlwm ua tus qhia nyiaj hauv txhab nyiaj uas nws niam yog tus saib xyuas ceg. Thaum lub txhab nyiaj raug nyiag, Cassie raug coj mus ua tswv cuab. Tsis ntev nws pom tias cov tub sab nyiag nyiaj hauv tuam txhab yog cov ntxhais hluas, ib tus yog nws tus phooj ywg zoo tshaj, Abbie. Hauv qhov kev tawm tsam lub sijhawm no tiag tiag, ua kom lub tswb nrov, zoo li cov ntxhais tab tom khiav los ntawm tub ceev xwm, peb kawm tias qhov kev txhawb siab tiag tiag tom qab kev ua tub sab yog ib yam uas tsis tau xav txog.