Cov neeg ua haujlwm saib xyuas kev noj qab haus huv hais tias kev tawm tsam tiv thaiv kev kis thoob qhov txhia chaw thiab cov tshuaj tiv thaiv kab mob sab nraum tsev kho mob tau ntxiv rau lawv qaug zog. CTV's Avis Favaro tshaj tawm.

Sau npe yuav CTV Xov Xwm los saib
cov vis dis aus ntau ntxiv: https://www.youtube.com/ctvnews

Txuas nrog CTV Xov Xwm:
Txog qhov xov xwm tshiab tshaj plaws mus ntsib: http://www.ctvnews.ca/ Rau cov vis dis aus tag nrho tuaj ntsib CTV News Network: http://www.ctvnews.ca/video
CTV Xov Xwm hauv Facebook: https://www.facebook.com/CTVNews
CTV Xov Xwm hauv Twitter: https://twitter.com/CTVNews
Saib CTV Xov Xwm hauv Twitter: https : //twitter.com/WatchCTVNews
CTV Xov Xwm hauv Google+: https://plus.google.com/+CTVNews/posts
CTV Xov Xwm ntawm Instagram: https://instagram.com/ctvnews/
CTV Xov Xwm ntawm Pinterest: https://www.pinterest.com/ctvnews

---
CTV Xov Xwm yog Canada lub koom haum tshaj xov xwm tshaj tawm hauv tebchaws thiab hauv tebchaws, thiab muaj kev sib txuas xov xwm hauv tebchaws, thoob ntiaj teb, thiab hauv zos.