Starring: Emma Caulfield ("Buffy lub Vampire Slayer") & David James Elliott ("JAG")

Tus kws kes duab vajtse Victoria Peyton ntsia tawm ntawm lub qhov rooj ntawm nws chaw ua haujlwm tshiab rau nws tus neeg nyob ze lub tsev, thiab nws xav tsis thoob thaum pom lo lus 'Kev Pab' tau sau rau ntawm lub qhov rooj hauv qab daus. Nws maj nrawm mus tshuaj xyuas, nws ntsib Fritz Allen, tus neeg zoo nkauj ntxim nyiam, uas zoo li yuav zais ib yam dab tsi hauv qab nws luag ntxhi. Thaum nws rov qab saib dua, lo lus 'Pab' tsis muaj ntxiv lawm. Nws puas tau xav txog qhov ntawd?