Txhawm rau kom tau txais kev saib xyuas nws tus tub uas muaj 6 xyoo, tus nais maum Los Angeles (Anne Archer) tawm tsam nws tus txiv (John Heard) thiab nws tus poj niam
Nrum: Anne Archer, John Heard, Casey Wurzbach, Ashley Crow, Tom Amandes