Qhov kev nqis tes ua no, ua kom zoo siab hauv Belgrade, Chicago thiab Kosovo, sau keeb kwm kev sib raug zoo ntawm ob tus kwv tij tsis sib haum. Qhov ua yeeb yam ua raws cov tub rog uas tawm mus rau Asmeskas nrhiav nws tus tij laug uas tau ploj mus ntev, tsis paub tias nws tus nus yuav tuav tus yuam sij rau riam phom loj uas lawv txiv tau tsim, thiab qhov kev ua phem tam sim no xav tau.