HD + Lub Taub Hau Thov!

QHIA TXOG: The Fosters

UA TSAUG NTAU NTAU RAU 500 SUBSCRIBERS!
Txog ntawm qhov ntawd, Kuv xav tias kuv yuav ua ib zaj dab neeg rau ib qho ntawm cov uas kuv nyiam tshaj plaws. Kuv tsis tuaj yeem tos nws txoj kev taug mus ntxiv ntawm Qhov Teeb Meem Zoo (Airs Lub Ib Hlis 8!).

(Thov txim rau qhov tsis zoo!)

Thov ua siab zoo thiab ib qho kev ntxub ntawm kev hloov kho, tus xeeb ceem no, lossis ib qho ntawm nws lub nkoj yuav raug muab tshem tawm, thaiv thiab qhia tawm.

TAG NRHO COV CAI ROJ MUS RAU COV LOJ LUB CAI.