HIGHLANDER - TAG NRHO ACTION MOVIE - CHRISTOPHER LAMBERT & SEAN CONNERY
Hauv yav tom ntej, Highlander Connor MacLeod yuav tsum tiv thaiv kev rhuav tshem ntiaj teb hauv qab daim hlau los tiv thaiv nws.