Cov tub rog (1996). Ua yeeb yam puv nkaus.

SYNOPSIS
Jonas Ambler yog tus lag luam nplua nuj uas tus poj niam raug tua los ntawm cov tub sab nyiag. Yog li nws txiav txim siab kom tau txais txawm tias. Nws ntiav ib tus tub txib los nrhiav thiab tua cov neeg nyiag khoom. Tsuas muaj ib tus ntes xwb, nws xav nrog lawv mus.

Tus Thawj Coj: Avi Nesher
Cast: Olivier Gruner, John Ritter, Robert Culp

Txhua daim yeeb yaj kiab raug tso cai los ntawm cov tuam txhab faib khoom lag luam.

- Sau npe yuav ua rau peb Youtube channel: https: //www.youtube.com/channel/UCsJ _...
- Lub Vev Xaib: http://www.mediatime.net/