TOMBSTONE Clip - Doc Nyiaj so koobtsheej ntsib Johnny Ringo (1993) Val Kilmer

Wyatt Earp (Kurt Russell) thiab nws cov kwv tij, Morgan (Bill Paxton) thiab Virgil (Sam Elliott), tau tso lawv txoj kev phom sij tom qab lawv los tsaws thiab pib ua lag luam hauv lub nroog Tombstone, Ariz. Thaum lawv tsis nrhiav kev los ntsib teeb meem, tsis ntev los no teeb meem pom lawv thaum lawv dhau los ua lub hom phiaj ntawm kev ua phem Cowboy. Tam sim no, ua ke nrog Wyatt tus phooj ywg zoo tshaj, Doc Holliday (Val Kilmer), cov kwv tij khaws lawv cov phom ib zaug ntxiv los kho qhov kev txiav txim rau thaj av tsis raug cai.
Hnub tso tawm: Lub Kaum Ob Hlis 24, 1993 (Tebchaws Asmeskas)
Tus Thawj Coj: George P. Cosmatos, Kevin Jarre

Sau npe yuav ua rau txhua qhov yeeb yaj kiab kawg ntawm no: https://bit.ly/31ByDAf

JOBLO YOUTUBE NETWORK:
► MOVIE TRAILERS: https: // bit.ly/3rVdsq8
► MOVIE CLIPS: https://bit.ly/3k355GA
► STREAMING/TV TRAILERS: https://bit.ly/37ifDMz
► HORROR TRAILERS: https://bit.ly/3qsPxyc
IM ANIMATED VIDEOS: https: // bit .ly/3pqYiaJ
► SUPERHEROES: https://bit.ly/37nXgGd
► JOBLO Videos: https://bit.ly/2Zp4WDG
► JOBLO HORROR Videos: https://bit.ly/3bd7Voj
► CELEBRITY INTERVIEWS: https:/ /bit.ly/3dk7ISN
► paranormal NETWORK: https://bit.ly/2NvY58P

TXHAWB PEB CHANNEL - Yuav VIA Peb mus HAUV QAB NO:
► Amazon zOO TSHAJ PLAWS MUAG tsos: https://amzn.to/3jWER8t
► TSHAJ nrov zog: https : //bit.ly/3s4sTfJ

JOBLO MOVIE NEWS AND REVIEWS:
► http://www.joblo.com/

JOBLO ON SOCIAL MEDIA:
► JOBLO MOVIE NEWS (FACEBOOK): https://bit.ly/3bbIFPf
► JOBLO MOVIE TRAILERS (FACEBOOK): https://bit.ly/3dl9NxS
OR HORROR MOVIE TRAILERS (FACEBOOK): https://bit.ly/ 3jTWZzX R
ARROW IN THE HEAD HORROR NEWS (FACEBOOK): https://bit.ly/3aqQ2D8

#Tombstone #ValKilmer #DocHoilday