Hang'Em Siab | Clint Eastwood Txawv Tebchaws Cowboy Movie | Western Turkish Dubbed Full Movie Saib

qhov kev sim dai los ntawm ib pab laib vim nws ua txhaum Jed Cooper (Clint Eastwood), Tub Ceev Xwm Dave Bliss (Ben Johnson) tshem tawm txoj hlua pab, tab sis raug kaw. Thaum nws tsis muaj qhov tseeb raug pov thawj, nws raug tso tawm thiab raug xaiv los ntawm tus kws txiav txim plaub ntug Fenton (Pat Hingle). Nws yog lub sijhawm los nrhiav 9 tus neeg uas tau sim dai nws

Qhuav Xyoo: 1971
Hom: Ua yeeb yam,
Tus Thawj Coj Sab Hnub Poob : Ted Post
Cam khwb cia: Clint Eastwood, Inger Stevens, Pat Hingle, Ed Begley, Bruce Dern


#CowboyFilmleri #WesternFilmleri #HangEmHigh