Ib tus kws kho mob tseem ceeb tau hu rau cov menyuam kom txhaj tshuaj tiv thaiv thiab ceeb toom rau cov neeg hluas hauv tebchaws Australia tias hnub nyoog 'tsis tseg koj' los ntawm kev mob hnyav los ntawm COVID-19. Subscribe thiab 🔔: https://bit.ly/2noaGhv | Tau txais xov xwm tawg ntau ntxiv ntawm 9News.com.au: https://bit.ly/2nobVgF

0:00 Dr Stephen Parnis: Kev kaw haujlwm tsuas yog daws kom txog thaum txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob nqa
4:22 Dr Tony Bartone: Cov tshuaj tiv thaiv txo kev kis thiab mus pw hauv tsev kho mob

Koom nrog 9 Xov Xwm rau xov xwm tshiab thiab cov xwm txheej uas cuam tshuam rau koj hauv koj lub nroog hauv nroog, nrog rau xov xwm thoob plaws Australia thiab thoob ntiaj teb.

Ua raws 9 Xov Xwm hauv Facebook: https://www.facebook.com/9News/
Ua raws 9 Xov Xwm hauv Twitter: https://twitter.com/9NewsAUS
Ua raws 9 Xov Xwm ntawm Instagram: https://www.instagram.com/9news/

#BreakingNews #NineNewsAustralia #9NewsAUS