Tsis Muaj Hnub Hloov - Movie
Instagram: https://bit.ly/3t3AYlJ
Tsoo Vaj: https://bit.ly/2MKnATP
#LilUziVert #Movie

Sau npe rau cov ntsiab lus ntxiv.
Nov yog tsis yog dej paim los yog zaj nkauj tso rau cov nkauj hu ua Movie, Zoo Li Movie, MV, lossis yam twg thov muab coj los hu ua si. Lil Uzi Vert muab tso cov snippet ntawm cov nkauj / suab nkauj yeeb yaj duab ntawm Twitter. Txhua yam kuv tau ua ntawm lub voj yees duab los ntawm Twitter thiab muab tso rau nws ua tus kiv cua ua nkauj yeeb yaj kiab. Kuv tsis yog Lil Uzi Vert thiab kuv TSIS TXWV khwv nyiaj los ntawm daim vis dis aus no lossis lwm tus vis dis aus hauv lub channel no.