Cov phooj ywg zoo tshaj plaws hauv lub neej Tao (Reagan Gomez-Preston) thiab Bren (Cynthia McWilliams) tau ntsib cov menyuam yaus ntawm cov kev xav thaum npaj rau lawv cov tshoob ob zaug hauv Hawaii hauv zaj dab neeg sov siab no.

Tus Thawj Coj: Roger Melvin
Tus Sau: Cas Sigers-Beedles (raws li Cas Sigers)
Hnub qub: Chazitear, Nelson J. Davis, Reagan Gomez-Preston