Ib tug menyuam ntsuag uas tsis muaj menyuam nyob tau khiav mus rau yav tom ntej hauv kev tshem tawm kev ua yeeb yaj kiab, tabsis thaum nws tuaj txog ntawm lub ntuj tsim ntuj tsim teb raug, nws yuav tsum khiav tawm ntawm cov neeg dag ntxias kom ntseeg tau tias nws yog tus Devil tus Me Nyuam Yaj.

Sau thiab Qhia los ntawm Brian Bennett
Starring Edward Pritchard, Samantha Ipema, Paul Kandarian, Rosemary Pacheco, David Afflick

Cast
Edward Pritchard as Dave
Samantha Ipema as Nalia
Rosie Pacheco as Sally
Paul Kandarian as Doc
David Afflick as Samuel
Ulisses Gonsalves as Jax