Tsis yog peb ib leeg nyob ntiaj teb no. Alien lub neej nyob ntawm no tam sim no, hu rau peb nyob rau hauv daim ntawv ntawm Bigfoot, UFOs, orbs, thiab lwm yam kev cuam tshuam sib txawv ntawm qhov tshwm sim. Cov kev paub no tau hloov pauv hloov tib neeg li peb tau paub lawm. Kawm paub li cas cov kws tshawb nrhiav tau txheeb xyuas qhov chaw uas cov portals tau qhib los nthuav tawm ntau yam ntawm kev tsis muaj peev xwm ntawm cov neeg txawj ntse - lub neej ntse uas tau khaws zais cia. Mus saib Ntxiv Cov Yeeb Yaj Kiab Hauv Janson Media - https://goo.gl/scnWDZ

#Alien #Bigfoot #Documentary

UFO Cov Kev Soj Ntsuam Nrhiav - Rov 110 - https://youtu.be/18jao6YJqrY