Tseem tu siab qhov kev tuag tu siab ntawm nws niam, tus hluas James (Trevor Morgan) raug xa mus nyob nrog nws tus txiv ntxawm Charlie (Ron Livingston) ntawm ntug dej hiav txwv Maine, qhov chaw nws ntsib tus poj niam laus laus (Vanessa Redgrave) uas yuav hloov nws lub neej mus ib txhis.