Brackenmore (2016). Movie txaus ntshai heev.

SYNOPSIS
Raws li xov xwm ntawm nws tus txiv ntxawm tuag, Kate yuav tsum rov qab mus rau nws tsev neeg lub tsev nyob hauv lub zos me me ntawm Brackenmore, qhov uas cov neeg txawv txawv, ceev faj cov neeg nyob hauv tau nkaum qhov tsis pub leej twg paub uas cuam tshuam rau Kate hauv qhov txaus ntshai, tsim kev tsim.

Tus Thawj Coj: Chris Kemble
Cast: Sophie Hopkins, Elaine Kennedy, DJ McGrath

Txhua qhov yeeb yaj kiab tau tso cai los ntawm cov tuam txhab faib khoom lag luam.

- Sau npe yuav ua rau peb Youtube channel: https: //www.youtube.com/channel/UCsJ _...
- Lub Vev Xaib: http://www.mediatime.net/