Saib Throwback Nyiaj so koobtsheej (2018) Full Movie ntawm Deep C Digital

Jacqueline tau ua lub neej tsis tiav hauv kev sib yuav tuag. Tom qab lub sijhawm ntsib nrog tus phooj ywg yav dhau los, nws rov xav txog nws lub neej txoj kev xaiv thiab xav kom nws tuaj yeem rov mus kawm ntawv qib siab kom ua tiav. Zoo li Christmas qhov txuj ci tseem ceeb, Jacqueline ua rau nws pom nws tus kheej ua ib tus tub ntxhais kawm theem siab dua nrog lub peev xwm hloov pauv txhua yam.

Throwback Nyiaj so koobtsheej premiered ntawm BET.

Tus Thawj Coj: Trey Haley
Tus Sau: Gabrielle Collins
Hnub Qub: Jennifer Freeman, Robert Richard, Rhyon Nicole Brown, Kj Smith, Vanessa Bell Calloway, Kareem J. Grimes, Jean Elie