Ntseeg tias nws yog tus yuam sij los ua kom nws tsev neeg nyob ua ke, tus ntxhais hluas ua liaj ua teb tuaj nrhiav qhov khoom mus nrhiav cov khoom muaj nqis uas ploj lawm ntev - tsis paub tias nws tus phooj ywg ze tshaj nyob hauv txoj haujlwm yog nyob hauv pab pawg nrog nws tus thawj coj nemesis.

Sau thiab Coj los ntawm James R. Lub Tuam Tsev
Starring Ron Ford, Anne Selcoe, Erik Golden

Pov Pob Tseg
Cim J.W. Elston li Colton Michaels
Ron Ford li George Sanders
Erik Golden li ncaj ncees Sanders
Rushele Provoncha li Rachel Cather
Anne Selcoe ua Mary Cather
Cory David Williamson raws li Riley Michaels