Starring: Patti McCormack, Angie Patterson & Violet Hicks
Maggie Richards, yog ib tus niam uas ua rau nws nyob hauv lub tsev, hloov mus rau nws txoj haujlwm tshiab, tus kws ua txuj ci 100 xyoo, nrog nws tus ntxhais 8 xyoo Ava. Muaj ntau qhov kev kub ntxhov nyob hauv lub tsev thaum nws sim kho lub tsev, yuam nws tshawb xyuas lub tsev lub keeb kwm. Sylvia, tus poj niam laus qab zib uas nyob thoob plaws hauv txoj kev, qhia nws tias tus ntxhais hluas (ze rau Ava lub hnub nyoog) ploj ntawm lub tsev nyob plaub caug xyoo dhau los thiab tam sim no Maggie xav tias tej zaum yuav muaj cov tub rog coj txawv txawv thaum ua haujlwm ua kom nws ntshai thiab Ava. tseg lawm. Tsis ntev peb kawm tau hais tias "kev coj txawv txawv" yog Sylvia nws tus kheej, uas tau los nyob hauv lub tsev thiab tam sim no rov qab mus rau cov neeg zej zog tom qab plaub caug xyoo los rov coj nws lub tsev ... txawm tias nws yuav tsum tua kom tau rov qab ...