Tus neeg txais nyiaj qiv nyiaj rov qab, Bhairava, pom ib tus ntxhais uas xav ua kom pom tus neeg loj hauv zos thiab pib nyiam nws. Txawm li cas los xij, thaum nws mloog nws zaj dab neeg, Bhairava txiav txim siab los pab nws hauv kev sim siab.