Txwm rau lub ntiaj teb uas tau tshoov siab rau zaj nkauj zoo "Amazing Grace"! Samuel Woodward thiab nws tsev neeg khiav tawm ntawm kev ua qhev hauv 1856 thiab taug kev sab qaum teb raws txoj kev tsheb ciav hlau nyob hauv Av hauv kev ywj pheej. Ib puas xyoo dhau los, nws tus kheej-yawg-kev taug kev mus rau kev ua cev qhev hauv tebchaws Asmeskas nyob hauv lub nkoj John Newton. Dab tsi tshwm sim rau hauv kev caij nkoj uas tau hloov pauv tus thawj coj yog li ntawd?
Hais los ntawm Peter Cousens
Sau los ntawm Timothy A. Chey, John Senczuk
Starring Cub Gooding Jr., William Sadler, Sharon Leal
Pov Pob Tseg
Teb chaws Cuba Good Jr. raws li Xamuyees
Sharon leal li vanessa
David Rasche ua Jefferson Monroe
Kimberly Nichole li Barnyard Quaj 4
William Sadler li Plimpton
Bernhard Forcher ua John Newton
Jubilant Sykes li Ozias
Anna Sims li Maiv Liag
Aaron Bantum raws li Jim
Phyllis Bash li Adira
Michael Goodwin li Garrett
Ben Thompson raws li Willie