Minecraft, Tab sis Txhua Yam Yog Super ... (sib tw)

Ua raws li cov kuv Socials:
∘ Twitter - @wispexe
∘ Instagram - @wispexe
∘ twitch - https://www.twitch.tv/wisp
∘ discord - https: // discord.gg/wisp

qhov no yog ib Minecraft (1.16) kev sib tw nyob rau hauv uas kuv tabtom sim speedrun Minecraft thiab tuav lub enderdragon, txawm li cas los, koj txhua yam koj khoom siv tes ua yog SUPER! Qhov no tsis yog Minecraft Speedrunner VS Hunter, tab sis 'Minecraft tab sis' sib tw ... Qhov no yog qhov txawv heev.

#MinecraftBut #MinecraftChallenge #Minecraft