Ib xyoos tom qab Marci thiab Blair tau koom ua ke thaum Christmas, lawv tau npaj los khi lub pob zeb, tshwj tsis yog tias nws tau ua haujlwm ntau dhau los npaj ib yam dab tsi, thiab nws tau zais tias nws tsis muaj nyiaj.

Tus Thawj Coj: Drew Powell
Tus Sau: Rhonda Baraka Lub
Hnub Qub: Malinda Williams, Victoria Rowell, Karon Riley