Ib tus kws tsim vaj tsev nyob hauv nroog hlub nws tus poj niam tab sis nws tsis txaus siab rau nws txoj kev sib yuav thiab nrog nws ua haujlwm, yog li ntawd nws tau ntsib nrog qhov tsis quav ntsej, sib yuav zoo nkauj uas nyob hauv txoj kev.