Abhi thiab Vasu yog phooj ywg zoo txij li thaum yau, uas tsis tuaj yeem sib cais. Txawm li cas los xij, lawv txoj kev phooj ywg cuam tshuam thaum lawv ntsib tus poj niam zoo nkauj.