Cov neeg ua yeeb yam: Laura Harris, Ivan Sergei, Kaitlin Doubleday, Jonathan Lapaglia & Robert Carradine

Txoj kev ntxhov siab no yuav siv sij hawm ib nkawm niam txiv tsis txaus ntseeg nyob rau hauv lub ntiaj teb kev ua lag luam cov khoom nruab nrog dub.

Nrog rau ob lub hlis nyob, Allie Graves raug ntsib plaub xyoo tos raum rau lub raum uas yuav cawm tau nws txoj sia. Qhov tsis txaus siab, lawv tig mus rau James Dolan uas them cov neeg tau txais txiaj ntsig zoo, thaum sau cov plab hnyuv siab raum los ntawm cov neeg xav tau kev pab zoo li Maria - tus tub hluas Mev txaus ntshai, uas yuav tso lub raum los pab nws tsev neeg hla ciam teb. Allie coj kev ci ntsa iab ntawm Maria hauv chav ua haujlwm xyaum me nyuam lawv sib faib sab hauv lub tsev so hauv plawv nroog. Thiab thaum Allie hloov ntshav tau zoo, nws tsis tuaj yeem nres xav txog tus ntxhais hluas uas tau cawm nws lub neej. Tab sis thaum cov tub ntxhais hluas xav tau kev pab tuag thaum phais mob, Allie kev tawm tsam rau kev ncaj ncees yog tib txoj kev uas nws tuaj yeem them nws rov qab, txawm hais tias qhov ntawd yuav cuam tshuam rau nws tsev neeg lub neej yav tom ntej.